Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

PGUs værdigrundlag

 

Udvikling og læring

Det er vores opgave, at finde ud af at skabe lige præcis det, der skal til for, at hver enkelt ung kan få succes og føle, at de lykkedes godt. For vi tror på, at det er lige der, hvor der er trivsel og oplevelse af succes, at der kan ske læring, og at det største udviklingspotentiale er.

 

Struktur

Vi tror på, at tryghed skaber fundament for trivsel, udvikling og læring.

Generelt tænker vi, at struktur og forudsigelighed skaber tryghed og ro til nyindlæring for alle mennesker – og i særdeleshed for vores unge. Vi skaber derfor en struktureret hverdag, som vi tror på, giver vores unge den største ro og de bedste muligheder for at indlære så mange gode rutiner som muligt, som de skal bruge i voksenlivet.

 

Anerkendende principper

Vi tror på, at alle mennesker vokser af ros og anerkendelse – og på, at en positiv indgangsvinkel skaber bedst mulighed for udvikling.

 

 

Fællesskab

Vi tror på, og arbejder ud fra tanker om, at mennesker udvikler
sig i samspil med andre mennesker. Relationen mellem de unge og os ansatte er derfor af afgørende betydning for, at de opnår selvtillid og selvværd. For at kunne udvikle egenidentitet, tror vi,
at det er vigtigt at have en fornemmelse af sin rolle i grupper og fællesskaber. Udover det, tror vi, at det at have et ansvar i en gruppe gør, at man føler sig værdifuld og vigtig.

 

Ligeværdighed

Vi vil behandle vores unge ligeværdigt og med kærlig hensyntagen til deres muligheder, vanskeligheder og begrænsninger.

 

Vi arbejder med gode aftaler frem for restriktioner og forbud, fordi vi tænker, at det skaber bedst mulighed for at kunne tage ejerskab og ligeværdighed og respektfulde relationer.

Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk