Banevej 2 8543 hornslet tlf: 86 99 56 00 pgu@pgu.dk


Praktik og samarbejdspartnere

 
Peter er i praktik ved Gl. Estrup Gartneri A/S i Auning, hvor han klargør forskellige emballage produkter til div. gulerødder.
 
Praktisk Grund Uddannelse (PGU) henvender sig til unge med særlige behov, som ikke er klar til at tage fat på en ungdomsuddannelse. Når eleven starter hos PGU, indgås en tre-årig uddannelseskontrakt. Uddannelsen tilrettelægges således, at eleven får mulighed for at videreudvikle sine beskæftigelsesmæssige ressourcer og sine livskompetencer generelt, således at der i forbindelse med udslusning fra PGU så vidt muligt er lagt en konkret plan for fremtiden på både det beskæftigelsesmæssige og bomæssige område.
 
I løbet af de 3 års ophold hos PGU skal eleven ud i forskellige praktikforløb i private eller offentlige virksomheder. PGU har et omfattende netværk og samarbejder med ca. 80 forskellige private og offentlige virksomheder i lokalområdet.
 
Formålet med praktikforløbene er, at eleven afprøves og opøves i både sociale og faglige færdigheder i forhold til dét at arbejde på en almindelig arbejdsplads med henblik på, at der kan lægges en realistisk plan for elevens videre arbejdsliv efter PGU. Der ydes ikke løn under praktikforløbene.
 
PGU har 4 værksteder fordelt på 4 linjer:
Træværksted, bygningsvedligeholdelse og pedel
Kantine
Væksthus-, frilands- og anlægsgartneri
Medielinje
 
Hvert værksted har tilknyttet én eller flere faglærere, og er så vidt muligt indrettet som en almindelig arbejdsplads med samme arbejdstidsregler, ferieafholdelse, produktionskrav og lign., som på en ordinær arbejdsplads. På værkstederne opøves eleverne i at tage ansvar, som en god kollega og medarbejder, og i at kunne mestre et udsnit af de arbejdsopgaver, som findes på det pågældende værksted/arbejdsområde. Arbejdet på værkstederne kan således betragtes som forberedelse til praktikophold og senere til arbejdsmarkedet.