Banevej 2 8543 hornslet tlf: 86 99 56 00 pgu@pgu.dk


Særligt for unge

 

Praktisk Grund Uddannelse - PGU
 
PGU tilbyder individuelt tilrettelagte helhedsorienteret uddannelse, arbejdsafklaring og vejledning for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år.
 
Hos PGU ser vi dine muligheder og ressourcer med kærlig hensyntagen til og respekt for de begrænsninger du har. Vi bidrager til, at du får de bedste muligheder for at leve et selvstændigt voksenliv med størst mulig livskvalitet, og hvor du får skabt et sikkert grundlag for bolig, fritidsliv og forsørgelse.
 
På PGU støtter vi dig i at udvikle så mange personlige, sociale og faglige kompetencer, som muligt. Vi støtter dig i at udvikle en arbejdsidentitet og mulighed for at få en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
På PGU lærer vi dig at bruge fritiden konstruktivt sammen med andre.
PGU afklarer dine støttebehov i egen bolig, således at du efter endt ophold kan etableres i en blivende bolig med eller uden støtte.
 
Hos PGU mener vi, at ingen er gode til alt – men alle er gode til noget. Vi skaber de betingelser der skal til for at du får succesoplevelser og trives. Det er i trivslen, at vi mener der sker læring og udløser det største udviklingspotentiale.
 
PGUs kerneopgave er at afklare din arbejdsduelighed, og udvikle din evne til at begå sig i både arbejdslivet og privatlivet.
 
PGU tilbyder STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse iflg. lov 564) både som helhedsforløb og som dagsforløb.
 
PGU tilbyder arbejdsafklaringsforløb (under LAB-loven) både som helhedsforløb og som dagsforløb.