Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Særlig tilrettelagt uddannelse for dig

 

PGU tilbyder unge i alderen 18-26 år med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

 

Hos PGU ser vi dine muligheder og ressourcer med kærlig hensyntagen til og respekt for de begræns-ninger du har. Vi bidrager til, at du får de bedste muligheder for at leve et selvstændigt voksenliv med størst mulig livskvalitet, og hvor du får skabt et sikkert grundlag for bolig, fritidsliv og forsørgelse.

 

På PGU støtter vi dig i at udvikle så mange personlige, sociale og faglige kompetencer, som muligt. Vi støtter dig i at udvikle en arbejdsidentitet og mulighed for at få en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

På PGU lærer vi dig at bruge fritiden konstruktivt sammen med andre.

 

PGU afklarer dine støttebehov i egen bolig, således at du efter endt ophold kan etableres i en blivende bolig med eller uden støtte.

 

Klik på billederne for at se mere om hvilke værksteder, botilbud og sociale aktiviteter PGU tilbyder.

Banevej 2 8543. Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk

Banevej 2 8543. Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk