Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Unge med ASF

 

Det vigtigt at huske, at selvom børn, unge og voksne har samme diagnose, er de stadig forskellige og unikke.

 

Her følger en beskrivelse af værktøjer, metoder og indsatser som anvendes i PGU i processen/uddannelsen med henblik på at indfri den unges fulde potentiale.

 

Unge med ASF / Autisme Spektrum Forstyrrelser

Vi arbejder professionelt, omsorgsfuldt og nærværende med målgruppen af unge, fra 17 år, der er normalt begavede og med en diagnose inden for ASF området.

 

Der tilbydes individuelle forløb med fokus på en god og stabil hverdag, stilladsering og udvikling af mestringsstrategier, med henblik på uddannelse og arbejdsmarkedet.

 

Vi er lige nu i gang med at oprette et vejlednings- og botræningstilbud, der matcher denne specifikke målgruppe.

 

Vi har i PGU stor erfaring inden for blandt andet angstbearbejdning og andre komorbide lidelser i forbindelse med ASF.

 

Vi arbejder via samtaler og praktiske gøremål på at synliggøre og opbygge en selvindsigt og bevidsthed, så de unge bliver i stand til at nå nye mål og udnytte deres fulde potentiale.

 

Vi anvender:

• Manualbaseret angsthåndteringsprogram til unge - COOL

• Kognitiv terapi

• OCN

• P.A.S.

• Nada

 

Der sker store ændringer i den måde vi agerer på i verden i dag.
Vi skal alle have en høj grad af omstillingsparathed, hvilket er store krav for et ungt menneske med ASF.

 

Mange forandringsprocesser og krav i for eksempel arbejds- eller uddannelsesrelaterede situationer, såvel som manglende personlig udvikling eller anerkendelse, kan være med til fremprovokere angst og stress.