Banevej 2 8543 hornslet tlf: 86 99 56 00 pgu@pgu.dk


Ressourceforløb i PGU

PGU tilbyder ressourceforløb for mennesker, der har brug for at udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer, for at opkvalificere deres chancer for at kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi laver individuelt tilrettelagte forløb, hvorfor vi også starter forløb op året rundt.

Vi har i forløbene fokus på udvikling af kompetencer og evt afklaring indenfor socialområdet, jobdelen, sundhedsområder og uddannelsesområdet.

Målgruppe:

PGU´s målgruppe er mennesker i alderen 18-30 år med særlige behov, der gør at de ikke umiddelbart kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Deres særlige behov kan være begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Disse særlige behov er der oftest, fordi de har en eller anden form for organisk skade. Mange af vores unge har diagnoserne ADHD, asperger, autisme og/eller generelle udviklingsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Mange af vores unge har endvidere haft specielle opvækstvilkår, der kan have haft en påvirkning af deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det vil f.eks. sige

  • Mennesker, der af faglige og sociale grunde ikke er i stand til at klare erhvervslivets eller uddannelsesinstitutionernes krav til ordinært arbejde eller uddannelse uden et forudgående særligt tilrettelagt ressourceforløb.

  • Mennesker, der har brug for yderligere at udvikle deres modenhed og deres sociale og faglige funktionsniveau.

  • Mennesker, der har behov for revalideringsmæssig afklaring bl.a. med henblik på kommunernes stillingtagen til fremtidig forsørgelsesgrundlag. (Job på almindelige/ordinære vilkår og fleksjob).

  • Mennesker, der har behov for afklaring af fremtidig boligform, herunder f.eks. ledsagelse og bostøtte.

De fleste af vores unge får botræning, vejledning og arbejdstræning i helhedsorienterede forløb, hvor de både bor og arbejder i PGU. Vi oplever at det er væsentligt for at have de bedste muligheder for at udvikle sociale og personlige kompetencer.

Opfølgning:

Vi udarbejder og sender 6 gange om året et opfølgningsskema til de relevante samarbejdspartere i kommunen.

Tilbud:

Et-årigt helhedsorienteret ressourceforløb: kr: 31.050,00 pr. måned (forløb betales efter Lov om Aktiv beskæftigelse og Aktiv Socialpolitik)

Tre-årigt helhedsorienteret ressourceforløb: kr: 31.050,00 pr. måned (forløb betales efter Lov om Aktiv beskæftigelse og Aktiv Socialpolitik)

Fem-årigt helhedsorienteret ressourceforløb: kr: 31.050,00 pr. måned (forløb betales efter Lov om Aktiv beskæftigelse og Aktiv Socialpolitik)

Et-årigt ressourceforløb kun i jobdelen: kr: 19.560,00 pr. måned (forløb betales efter Lov om Aktiv beskæftigelse)

Tre-årigt ressourceforløb kun i jobdelen: kr: 19.560,00 pr. måned (forløb betales efter Lov om Aktiv beskæftigelse)

Fem-årigt ressourceforløb kun i jobdelen: kr: 19.560,00 pr. måned (forløb betales efter Lov om Aktiv beskæftigelse)

Visitation:

Som en del af visitationen afholder vi en 14 dages gæstepraktik, som bruges til dels at den unge kan få et godt grundlag at vurdere os på og dels at vi kan vurdere om den unge tilhører vores målgruppe.

Læs som (pdf)...