Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Praktisk information

 

Bofællesskaberne

PGU har 8 bofællesskaber, som er placeret i Hornslet og Mørke.
Der bor cirka 6 unge i hver af husene. Alle unge har deres eget værelse og deles om fællesarealerne.

 

Personale

Du vil primært været tilknyttet to medarbejdere. Din vejleder er den medarbejder, som hjælper dig i bofællesskabet og øver hverdagslivet med dig. Din faglærer er den medarbejder på værkstedet, som primært vil stå for din undervisning. Derudover er der en masse andet personale tilknyttet PGU, disse fremgår af personaleoversigten.

 

Samtykke

Grunden til at PGU gerne vil have dit samtykke er, at det giver os mulighed for at ind­hente informationer omkring dine støttebehov, således at vi er bedst muligt forberedte på at modtage dig.

 

Mødepligt

Der er mødepligt hver dag på værkstedet og i husene. Man arbejder typisk 25 timer om ugen, medmindre andet er aftalt.

 

Adfærd

Vi forventer en ordentlig omgangstone og positiv indstilling. Du er økonomisk ansvarlig for ødelagt materiel, og uheld af hver art skal straks meddeles til personalet.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i alle PGUs værksteder, bofællesskaber og lokaler. Der vil være mulighed for rygning udendørs ved de dertil indrettede pladser.

 

Medicin

Som udgangspunkt skal du selv opbevare og administrere din medicin. Såfremt der er behov for støtte og administration, skal det aftales med personalet.

 

Husleje

Det koster 1600 kr. pr. måned at bo i et af PGU’s bofælleskaber, disse skal indbetales via bankoverførsel den første hverdag i måned. Din vejleder skal nok hjælpe dig med dette.

 

Nøgle

Du får udlevet en nøgle eller en nøglebrik, som passer til hoved-døren, dit værelse, postkasse mm. i det bofælleskab, hvor du skal bo. Hvis nøglen mistes koster det 100 kr. i erstatning.

 

Kostpenge

Du skal indbetale 900 kr. pr. måned til bofælleskabets kostpenge, din vejleder skal nok hjælpe dig med dette.

 

Licens

Du skal betale 210 kr. til licens pr. måned under dit ophold. Din vejleder kan hjælpe dig med dette.

 

Kontanthjælp/uddannelseshjælp

Hvis du ikke allerede har søgt kontanthjælp, skal du gøre det snarest, og gerne inden du flytter ind hos PGU. Såfremt det giver dig problemer, er du velkommen til at kontakte os for hjælp hertil.

 

Folkeregisteradresse

Du skal tilmeldes folkeregisteret i Syddjurs kommune. Såfremt det giver dig problemer, er du velkommen til at kontakte os for hjælp hertil.

 

Internet

Der er trådløst internet i alle husene.

 

Forsikring

Du skal som minimum have en indbo- og ansvarsforsikring, hvis du ikke har det ved indflytning, hjælper vi dig med dette. Vi anbefaler Handi-forsikring.

 

Arbejdstøj

Du får udleveret arbejdstøj på det værksted du bliver tilknyttet, dog ikke medieværkstedet.

 

Hjemmeregler

Du skal som udgangspunkt være i eget hus kl. 22.00 på hverdage, i særlige tilfælde kan andet aftales med vejlederen.

Transport

Cykel, knallert, gå, bus eller tog. PGU betaler transport til arbejdspladsen, hvis du bor i et af bofællesskaberne i Mørke, eller når du skal i eksterne praktikker.

 

Euforiserende stoffer

Indtagelse/besiddelse af stoffer kan medføre bortvisning. Du skal være indstillet på at blive spyttestet på forlangen.

 

Alkohol

Reglen er, at der ikke nydes alkohol i hverdagen og kun i weekenderne i bofællesskabet efter aftale med vejleder.

 

Husdyr/kæledyr

Det er ikke tilladt at have husdyr/kæledyr i PGU.

 

Mobning

PGU er mobbefri zone, og der vil bliver grebet ind såfremt det opstår.

 

Gæster

Du må gerne have besøg i bofællesskaberne i hver­dagene efter vejledningen er slut omkring kl. 19.00 og gæsterne skal være ude senest kl. 22.00. I weekenderne aftales det med vejlederen, hvis du skal have besøg og evt. overnattende gæster.

 

Fravær

Der er vedlagt vores sygefraværs-guide, som beskriver hvad du skal gøre hvis du bliver syg m.v.

Ved meget fravær indkaldes du til fraværssamtale.

 

Statusmøder

Der bliver afholdt interne statusmøder ca. hver 6. mdr., hvor der i samarbejde med dig løbende fastsættes mål og evalueres på dit forløb i PGU. Der bliver efter mødet udarbejdet statusrapport som du får, endvidere sendes der en kopi til hjemkommunen.

 

Eksterne praktikker

Når det værksted du arbejder på vurderer, at du er parat, kommer du ud i praktik på forskellige virksomheder i lokalområdet for at blive vurderet i forhold til arbejdsmarkedet. Vi har en medarbejder som løbende følger, støtter og evaluerer praktikkerforløbene.

 

Udslusningsmøder

Ca. 1/2 år før dit ophold skal afsluttes, indkaldes kommunen til et udslusningsmøde. Til mødet har PGU udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som viser noget om hvilke fremtidige boformer, der kunne være relevante for dig samt noget om evt. støttebehov. Derudover laves en arbejdsevnebeskrivelse, som beskriver din arbejdsevne og muligheder for fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Ferie

Din ferie er fastlagt i årsplanen, er det nødvendigt med ferie/fri i andre perioder, skal det aftales med forstanderen.

 

Våben

Det er ikke tilladt at anvende/besidde våben eller

våbenatrapper fx. dolke, softguns mv. under opholdet i PGU.

 

Hverdagene

I hverdagene er der personale frem til kl. 21.00, på fredage dog kun frem til kl. 16.00. Derefter kan for­standeren kontaktes i nødsituationer/akut behov.

 

Weekender

I weekenderne er der ikke personale i bofælles­skaberne. Der er en medarbejder som har telefonvagt og kan tilkaldes i nødsituationer/akut behov.

 

Værkstederne

Hvis du vil vide mere om vores værksteder, kan du læse om det her på hjemmesiden under værkstederne.

 

Idræt

Det er vigtigt, at du medbringer idrætstøj og sko til både udendørs- og indendørs idræt. PGU har fast idræt en gang om ugen.

 

Fritidsaktiviteter

PGU udbyder forskellige fritidsaktiviteter så som musik, madlavning, ridning, skydning, fitness mv. Derudover arrangeres der fester, udflugter og meget andet.

 

Ture

Hvert år afholdes der forskellige ture, som I kan være med at arrangere, senest var vi på en fælles tur på Kreta.

 

Download samlet praktisk information til print...

Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk