Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Pædagogik

 

Anerkendende tilgang

PGUs pædagogik udspringer af tanker om anerkendende principper. Vi arbejder ressourceorienteret og i et ligeværdigt samarbejde med vores unge.

Vi arbejder ud fra en viden om, hvordan hjernen fungerer, og hvad det kræver at nyindlære, når man har de organiske skader, vores unge har.

 

Ung til ung læring: PGU arbejder bevidst med de unge som gode rollemodeller for hinanden – både indenfor det faglige, det sociale og det personlige.

 

Gruppen: Da PGUs unge generelt har brug for at udvikle sociale kompetencer og er i gang med at udvikle deres egen identitet, er en af de metoder, vi benytter i vores daglige pædagogiske virke, at have fokus på og arbejde i og med gruppen.

 

Vi tror på, at det er vigtigt at have et gruppetilhørsforhold og en gruppeidentitet, når man skal danne sin egen identitet. Det at vide hvem man er, handler også om at kende sin rolle i forskellige grupper og lære, hvordan man virker på andre, og hvordan andre virker og påvirker en.

 

 

Metoder

Metoderne er dels mesterlæren/praksislære, hvor eleverne i praktiske værksteder arbejder konkret og projektorienteret sammen med en faglærer (mesteren), dels situeret læring hvor teoretiske emner tages op i netop den situation/sammenhæng, hvor den er relevant og derfor også bedre forstås.

Vores unge kan deltager i fagkurser, hvor de undervises i fagrelevante emner i vores projektværksted.

 

Vi arbejder med tydelige basisnormer ud fra, at noget er bedre
end andet. Vi arbejder med at udvikle de unges evne til at vælge det gode.

 

Vi arbejder bevidst med, at alle medarbejdere altid er rollemodeller og, at vi som medarbejder aldrig kan træde ud af den rolle.

Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk