Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Målgruppe

 

PGUs målgruppe er unge i alderen 18-26 år med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.
Ved årsskiftet forventer PGU at være klar med et nyt botilbud efter Servicelovens §66 og 107 for unge i alderen mellem 17-30 år.

 

PGU Rosenholm tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb både som Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og som forløb under
LAB-loven. Uddannelsen er primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelses-forløb hos PGU er helhedsorienteret – dvs., at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

 

PGUs kerneopgave er, at afklare de unge menneskers arbejdsduelighed og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger de har.

 

Undervisningsmetoden er dels mesterlæren/ praksislære, hvor den unge arbejder konkret og projektorienteret i et af PGUs 5 værksteder. Der fokuseres på at styrke elevens sociale netværk samt at give den unge de nødvendige redskaber for at kunne bo i egen bolig.

En alment dannede ungdomsuddannelse med fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Banevej 2 8543. Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk

Banevej 2 8543. Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk