Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Kort om PGU

 

Praktisk Grund-Uddannelse Rosenholm er startet i 1992 med baggrund i et stigende behov for at gøre noget ved den uddannelsesmæssige situation specielt med henblik på de sent udviklede.

 

PGUs målgruppe er unge i alderen 18-26 år med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

 

PGU Rosenholm tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb både som Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), forløb under
LAB-loven, ressourceforløb og botilbud.

 

Som navnet antyder, er uddannelsen primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelses-forløb hos PGU er helhedsorienteret – dvs. at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

 

PGUs kerneopgave er, at afklare de unge menneskers arbejdsduelighed og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger de har.

 

En alment dannede ungdomsuddannelse med fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk