Banevej 2 8543 hornslet tlf: 86 99 56 00 pgu@pgu.dk


Kommuner

PGU Rosenholm tilbyder anderledes og individuelt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov over 18 år. Som navnet antyder, er uddannelsen primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelsesforløb hos PGU er helhedsorienteret. Dvs. at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

 
Vi har valgt denne uddannelsesform, fordi vi mener, at netop denne form kan give de unge det skub frem i tilværelse, der gør, at de ikke „falder igennem livet". PGU skaber lige præcis det, der skal til for at hver enkelt ung kan få succes, og føle at de lykkedes godt. Hos PGU mener vi, at trivsel og oplevelse af succes skaber de optimale betingelser for læring og udviklingen af de unges potentiale.
 
PGUs kerneopgave er, at afklare de unge menneskers arbejdsduelighed, og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv - med de styrker og begrænsninger de har.
 
PGU Rosenholm tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb både som Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og som forløb under LAB-loven.
Eleverne til PGU – Praktisk Grund Uddannelse – optager elever fra alle landets kommuner. Der er ingen faste terminer for optagelse; der kan optages elever hele året.