Banevej 2 8543 hornslet tlf: 86 99 56 00 pgu@pgu.dk


Kort og godt om PGU

Praktisk Grund-Uddannelse Rosenholm er startet i 1992 med baggrund i et stigende behov for at gøre noget ved den uddannelsesmæssige situation specielt med henblik på de sent-udviklede. Denne gruppe af unge med særlige behov er bl.a. karakteriseret ved ofte at have modtaget specialundervisning i folkeskolen, eller på anden måde at have modtaget særlig tilrettelagt undervisning.

 

PGU Rosenholm tilbyder anderledes og individuelt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov over 18 år. Som navnet antyder, er uddannelsen primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelsesforløb hos PGU er helhedsorienteret. Dvs. at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

 

Vi har valgt denne uddannelsesform, fordi vi mener, at netop denne form kan give de unge det skub frem i tilværelse, der gør, at de ikke „falder igennem livet". PGU skaber lige præcis det, der skal til for at hver enkelt ung kan få succes, og føle at de lykkedes godt. Hos PGU mener vi, at trivsel og oplevelse af succes skaber de optimale betingelser for læring og udviklingen af de unges potentiale.
 
PGUs kerneopgave er, at afklare de unge menneskers arbejdsduelighed, og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv - med de styrker og begrænsninger de har.
 
PGU Rosenholm tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb både som Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og som forløb under LAB-loven.