Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

 

De unge bor i PGUs bofællesskaber, som er placeret i Hornslet og omegn. Der bor ca. 6 unge i hvert hus med en vejleder tilknyttet. Alle unge har deres eget værelse og man deles om fællesarealerne.

Hver eftermiddag er der vejledning i husene. I vejlednings­tiden arbejdes der med at udvikle de unges personlige, sociale og praktiske kompetencer.

 

Man lærer at lave mad, købe ind, vaske tøj, gøre rent, lærer om økonomi og økonomistyring, lærer at forstå, hvad der står i breve fra bl.a. det offentlige, og hvad man gør med disse breve.

Derudover arbejdes der med at udvikle elevernes personlige kompetencer, som bl.a. handler om at lære sig selv og sine styrker og begrænsninger at kende. Alt dette for at kunne leve et liv så selvstændigt som muligt efter PGU.

 

I husene udvikles relationer og netværk – man opbygger venskaber, som ofte varer ved i tiden efter PGU.

 

Hvis den unge vurderes klar til at afprøve et mere selvstændigt liv, går et udslusningsforløb i gang. Daglige gøremål som madlavning, indkøb og rengøring klares af den unge selv.

 

Senest har PGU købt et hus på Tingvej i Hornslet, som

bliver indflytningsklar ved årsskiftet.

Huset skal fungere som

bofællesskab efter

servicelovens § 66

og 107 med plads

til 7 unge i alderen

17 - 30 år.

 

Botilbud og vejledning

Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk