Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Bestyrelsen

 

PGU Rosenholm er oprettet som en almennyttig fond med fondsgaranti stillet af Syddjurs kommune. Regnskab og budget m.v. forelægges Syddjurs byråd til orientering.

 

Vedtægterne for PGU Rosenholm er godkendt af Syddjurs byråd. I vedtægterne præciseres, hvordan bestyrelsen skal sammensættes.

 

 

 

 

 

Formand

Frank Peter Reeckmann

 

UU-vejleder
Martina Frank

 

Næstformand
Hanne Sørensen

 

Medarbejder-
repræsentant
Kim Eriksen

 

LO Djursland
Torben Jakobsen

Medarbejder-
repræsentant
Jesper Juel
Stagis Kirk

Erhvervsråds-
repræsentant
Dorthe Aude

Bestyrelse

Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk