Banevej 2 8543 hornslet tlf: 86 99 56 00 pgu@pgu.dk


Arbejdsafklaring & revalidering

PGU tilbyder arbejdsafklaringsforløb til unge med særlige behov

 
PGU Rosenholm har 20 års erfaring i at støtte unge med særlige behov i at finde frem til og udvikle deres arbejdsevner. Dette sker i et helhedsorienteret afklarings- og uddannelsesforløb, hvor endemålet er, at muliggøre den unges evne til at få, og fastholde et arbejde på almindelige eller særlige vilkår.
 
Arbejdsafklaringsforløbet, som typisk varer ca. 3 år, skal give den unge – og hjemmekommunen – et klart billedet af de ressourcer den unge råder over. Ved forløbets afslutning, skal der foreligge en afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag, og der satses på, at etablere den unge i blivende bolig med eller uden støtte.
 
Arbejdsafklaring etableres på alle PGU’s værksteder efter den unges ønsker og interesser, og arbejdet med afklaringen sker i tæt relation til faglærerne på et af PGUs 4 værksteder. På værkstederne, som alle råder over nutidigt, professionelt udstyr, oplever de unge, at der stilles krav i takt med faglærernes vurdering af den unges arbejdsparathed. I individuelt tilrettelagte forløb udvikles de unges personlige, sociale og faglige kompetencer med brug af anerkendende principper, således at de unges selvtillid og selvværd styrkes i forberedelsen til en plads på arbejdsmarkedet. Der er indlagt flere praktikperioder hos PGUs mange samarbejdspartnere blandt offentlige og private virksomheder i løbet af afklaringsforløbet.
 
PGUs arbejdsafklaringsforløb er et helhedsorienteret tilbud, fordi PGU tror på det hele menneske. Dette betyder, at der i forløbet arbejdes målrettet med at give den unge redskaberne til at kunne opnå så selvstændigt og rigt et voksenliv som muligt. Hos PGU mener vi, at trivsel giver rum til udvikling og læring, både individuelt og ikke mindst i gruppesammenhæng. Almen dannelse er derfor en vigtig del af forløbet, hvor den unge lærer at kunne fungere i en gruppe/ samfundet. Optræningen af arbejdsevnen er central, men der lægges også vægt på, at den unge lærer at bruge fritiden konstruktivt, at der etableres et socialt netværk omkring den unge, og at den unge lærer at håndtere dagligdagens gøremål.
 
PGUs arbejdsafklaringsforløb tilbydes som dagtilbud, hvor eleven bor hjemme eller i egen bolig, eller som helhedsforløb inklusiv botræning.
 
Arbejdsafklaringsforløbet er et tilbud under LAB-loven.